Sunday, July 12, 2009

Tiatr - 'Hanv Porot ietelim"










'Hanv Porot ietelim" Kuttumbik jivitacher
bhor ghalta

Monxa thaim duddu astoch, upyog korche bodlek aplea faideak poddta te bhaxen to tancho durupyog korta. Duddvancho vapor korun, to dusreanchem jivit pisuddta, ghorabeache vantte korta ani nisontonnak pavoita..
Duddu aslearuch tujean tuka ek bori nokri melloun gheunk zata. Oxikxit mon’xak duddvanchea adaran ek nokri sompeponnim favo zata.
Rosario Pereira (Satyawant Tari) ek girest bhattkar. Aplea dogam bhurgeam Cajie (Socorro de Santa Cruz) ani Candy (Felina) sangata to jiyeta. Tache thaim duddu asat dekun, bailam sangata mouz marun to aple dis sarta ani aple duddu oxech ogddaita.
Toslea dhondeant bes- bore toren misoll zaunk, ganvcho Lonvddo (Cyril Almeida) taka bhorpur adar korta.
Rosaline (Maria Martins) eka gorib kuttumbantli ostori. Aplea supurlea putak, Remmie (Cameron) borem xikop diun, taka ek vhodd monis korunk ti sopnam sopneta. Ek dis obsoegak sampddon, ticho put boroch zokhmi zata.
Duddvanche oddchonnek lagon, Rosaline Rosario-chea darar marta. Vangdda xiktana, Rosaline-an apleacher thapott marloleacho Rosariok ugddas ieta ani ticho ani tichea ghorabeacho bodla gheunk tozvit korta. Tiche kuddicho faido gheun, to tika duddvancho adar korta.
Kolejichem xikop kortana, jednam Remmie (Peter de Merces) Candy-chea mogan poddta, tednam tankam doxim korunk Rosario Rosalineacheo vaitt goxtteo Remmiek sangta.
Remmie aple avoik eksuri soddun, Candy sangata jiyeta. Punn eke norsichi nokri kortana, Candy Dr. Alvares (Baptist)-achea mogan poddta ani Remmiek kikont korta. Jivitant harovlo dekun, Remmie Rosariocho bodla ghetana, tacho thoinch xevott zata.
Loukik tiatristank koddek dovrun, ani novea kolakarank gheun, Socorron aplea tiatrachi kotha sadea vixoyacher manddlea. Dor eka kolakaran ap-apli bhumika bore toren kelea.
Soglea kolaram modhem Satyawant Tari ek bhattkar koso ani Cyril Almeida ek Lonvddo koso borech porzolltat.
Kantaram babtint, baba Cameron-achem ‘Kazaram' hea kantarak lokak koddchean boro ievkar mell'lo. Toxench Jose de Agasaim hachem 'Ontoskorn', Socorro de Santa Cruz ani Sonia-chem 'Bharat amcho des,' Ruzai, Felina ani Sonian gailolem 'Nors' him kantaram suvadik aslim ani boro sondex ditalim. V Ixtt Socorro-ak ani tachea pongddak tiatr machier borem ies anvddeta.



DIGDORSPI ULOITA
* Tin vorsam fattim hanvem mhozo poiloch tiatr 'Kantte' machier Sador kelo.
* Mhoje tiatr kuttumbik jivitacher attaplole asat.
* Tiatr boro aslear tea-tea digdorspeak lokam modhem boro ievkar mellta.
* Mhojea chodd-xe kolakar tornne ani Tisvaddi talukentle. Nhoinch Saxttint punn Tisvaddint-ui bore tiatrist asat mhonn hanv dakholl korunk sodhtam.

P. Agxekar

No comments: